Архива

Усвојен програм пословања - повраћај умањења зарада

Програм пословања је усвојен. Сходно томе у разговору са руководством и званичним дописом,
исплатиће се разлика за обрачунату зараду умањену у периоду од јануара до маја 2014.
( Влада РС је усвојила Програм Пословања ЈП ЕТВ решењем број 023-6507/2014 од 10.07.2014).

У разговору са руковоством фирме је још напоменуто да ће запослени у ковертама добити обавештење о разликама у заради и исплатама разлика које су реализоване. ( за наведене месеце).

 

 

 

 

 

Преглед права запослених која се умањују предлогом Закона о раду

Преглед права запослених која се умањују предлогом новог Закона о раду можете преузети или прочитати овде.

 

 

 

 

 

Саопштење запосленима и свим грађанкама и грађанима Србије

Савез самосталних синдиката Србије и Ујединјени грански синдикати Независност, су објавили

"Саопштење запосленима и свим грађанкама и грађанима Србије".

Ово саопштење можете преузети или прочитати овде.

 

 

 

Каса узајамне помоћи ССЕТВ почела са радом

Обавештавамо чланове нашег Синдиката да каса узајамне помоћи Самосталног Синдиката Емисиона техника и везе успешно функционише , правилник касе и приступницу можете преузети овде.

Опширније...

Двоструко синдикално чланство противно Статуту Самосталног синдиката ЈПЕТВ

Обавештавамо чланове нашег Синдиката који су истовремено чланови и другог синдиката у оквиру ЈП ЕТВ , да је на основу Статута Синдиката  и разговора са Послодавцем такав њихов статус немогућ,  потребно је у што краћем року изабрати Синдикат за који сматрате да ће заступати ваше интересе на најбољи начин и да нас о томе обавестите ради евиденције  и регулисања чланарина.

 

 

ССЕТВ добитник признања "МАЈСКИ ЦВЕТ"

Самостални Синдикат ЈП Емисиона техника и везе , већински репрезентативни синдикат у нашем предузећу, добитник признања

„МАЈСКИ ЦВЕТ“

Савез Самосталних Синдиката Београда , као део  Савеза Самосталних Синдиката Србије,највећег синдиката у Србији који броји више од пола милиона чланова , доделио је нашем синдикату награду – плакету „Мајски цвет“, рад академског вајара Коље Милуновића ,у знак признања за изузетну сарадњу и допринос у синдикалном раду.
Ово високо признање уручио је нашем представнику , у репрезентативној сали Дома Синдиката ,Влада Андрић, председник Савеза Самосталних Синдиката Београда. Поред низа уважених званица ,свечаном уручењу награде присуствовао је и Љубисав Орбовић , председник Савеза Самосталних Синдиката Србије као и потпредседник Драган Зарубица.
Ово значајно признање које је добио наш синдикат, већински репрезентативни синдикат у ЈП ЕТВ, даће нам подстрек у даљем раду за добробит свих запослених у нашем предузећу.

Бољи  ЕТВ  је могућ !

Фото репортажа са доделе признања нашем синдикату:

 

Помоћ пострадалим у поплави

Самостални Синдикат емисиона техника и веза Србије одлучио је да активно учествује у помоћи настрадалим у поплавама, спремни смо да радом помогнемо у отклањању последица и новчаним средствима помогнемо најугроженије .

 

 

 

Очување угледа нашег предузећа - наставак

Поводом великог интересовања нашег чланства и осталих запослених у ЈП Емисиона техника и везе, а у вези претходно постављеног чланка, дописа в.д. директору, објављујемо још два документа истог садржаја, али насловљених - упућених:


1. Другом Основном јавном тужилаштву, заменику јавног тужиоца г. Дијани Лазовић и1. Управном одбору ЈП "Емисиона техника и везе"

 

 

Допис в.д. директору г. Дејану Шмигићу

Допис Повереништва и надзорног одбора Самосталног Синдиката ЈП "Емисиона техника и везе" упућен в.д. директору Ј.П. "Емисиона техника и везе Србије", господину Дејану Шмигићу

Иницијатива Самосталног Синдиката ЈП "Емисиона техника и везе"


Зауставимо систематско пљачкање и нарушавање угледа нашег предузећа!

 

 

Исплата другог дела зараде за фебруар 2014.

На основу информације коју смо добили од помоћника директора екомомских, правних и општих послова, Тање Красојевић, саопштавамо нашим запосленима, да ће од другог дела зараде за месец фебруар, одбитак износити 7%.

Такође нам је пренето, да предузеће нема финансијских потешкоћа, а ови одбици су последица стриктног поштовања закона.

Разлике (досадашња умањења зараде) ће бити исплаћене у наредном периоду.Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs