Архива

Поступак у случају несреће или незгоде на послу

Осигурање од последица несрећног случаја

Узимајући у обзир све врсте послова којима се баве запослени у ЈП ’’Емисиона техника и везе’’ као и специфичноси окружења у којима се ти послови изводе од изузеног значаја је да запослени буду информисани о условима осигурања од последица несрећног случаја. За чланове нашег синдиката али такође и све запослене у ЈП ’’Емисиона техника и везе’’ дајемо један кратак осврт на ту тему.

На основу полисе осигурања лица од последица несрећног случаја број 00608626 4 закљученој 28.01.2014. између ЈП ’’Емисиона техника и везе’’ и компаније ’’Дунав осигурање а.д.о.’’ запослени у ЈП ’’Емисиона техника и везе’’ осигурани су од последица несрећног случаја по три основе: смрти услед несрећног случаја, смрти услед болести и инвалидитета.

Опширније...

Зашто умањена зарада - одговор помоћника директора економских, правних и општих послова

На иницијативу нашег синдиката, да се образложи исплата умањених зарада (коначни обрачун за јануар месец 2014), добили смо одговор од помоћника директора екомомских, правних и општих послова, Тање Красојевић. Овај документ можете погледати и прочитати овде.

 

 

Допис сектору за економске, правне и опште послове поводом умањења зарада за јануар, 26.02.2014.

ЈП „Емисиона техника и везе“
Помоћник директора за економске, правне и опште послове
Тања Красојевић


Интерним дописом обавештени смо да  ће се на основу одлуке број 04-09/14 од 25.02.2014. год. у наредном периоду вршити исплата зарада линеарно умањених у износу од 10%. С обзиром да Програм пословања поново није усвојен Самостални синдикат „Емисиона техника и везе Србије“ захтева детаљне одговоре на постављена питања:

Ко је одговоран и задужен за израду Програма пословања?

Који су разлози за неусвајање Програма пословања?

Када се очекује усвајање Програма пословања?

Зашто се примењује линеаран модел умањења зарада на све запослене у свим секторима и службама предузећа?

На који начин ће се вршити исплата разлике између исплаћене и остварене зараде?

Због великог незадовољства и забринутости запослених, чланова нашег синдиката, захтевамо најхитнији одговор.
С поштовањем,

Заменик председника Самосталног Синдиката Емисиона техника и веза Србије,

Јован Златановић

Самостални синдикат „Емисиона техника и везе Србије“.

 

 

Информација 18.02.2014.

Дана  18.02.2014. одржан је састанак повереника Самосталног Синдиката Емисиона техника и везе Србије на коме је усвојен Правилник касе узајамне помоћи за чланове нашег синдиката, формирани су  органи управљања касом а садржај овог документа као и образац приступнице каси биће доступни на нашем сајту након уношења данас усвојених измена и допуна.

На данашњем састанку договорене су следеће активности: наставак финансијске помоћи члановима синдиката, договорен састанак са правном службом централе Самосталног Синдиката Србије, подношење финансијског извештаја за 2013 годину који ће  бити доступан на званичном сајту, рад на колективном уговору ,  одређен новчани износ намењен чланицама Синдиката.

Покренуто је питање просторије у коме би се обављале активности сада већинског Синдиката у нашем предузећу, у том смислу су упућени рационални предлози  пословодству предузећа.

 

Честитка

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ!

 

Срећну Нову годину и Божићне празнике жели вам

ваш синдикат - Самостални синдикат ЕТВ

 

 

 

 

Наставља се иницијатива за укидање одлуке о смењивању руководилаца објеката

Наставља се иницијатива за укидање одлуке о смењивању руководилаца објеката, и њиховом повратку на своја радна места.

Извод из дописа директору од 02.12.2013.

"______

„ЈП „ Емисиона техника и везе“
ВД директора Дејану Шмигићу


Поштовани,
Позивамо Вас да у складу са вашим могућностим у што краћем року одржите састанак са представницима синдиката, у вези одлуке/решења бившег директора Владимира Хомана којим су руководици емисионих станица - главни техничари:

Рашић Славољуб – емисиона станица Овчар,
Максимовић Момчило – емисиона станица Дели Јован,
Ђорђевић Добрица – емисиона станица Јастребац,
Ђурић Саша – емисиона станица Бесна Кобила практично смењени.
Формално покриће за ову смену је било увођење позиције кординатора емисионе станице и укидање позиције руководиоца емисионе станице. ___"

Ceo dopis direktoru od 02.12.2013. možete pročitati ovde.

 

 

Информација 4.12.2013.

Дана 4.12.2013 године одржан је састанак повереника Самосталног Синдиката Емисиона техника и везе на коме је дискутовано о новом Закону о раду, учешћу у изради колективног уговора.

Подржан је највљени повратак свих неосновано смењених управника објеката

(допис директору од 02.12.2013. можете прочитати овде),

усвојен статут везано за формирање заједничке касе узајамне помоћи, одређен износ прве рате помоћи за децу запослених у износу од 4000,00 динара (по детету).

Своје чланове синдиката а и све заинтересоване раднике информисаћемо о новом Закону о раду кроз више чланака као и о предлогу колективног уговора у деловима од посебног значаја.

 

 

Информација

Након најаве доношења новог закона о раду , повереници нашег синдиката одржали су састанак у централи Самосталног Синдиката Србије.

Покренута су питања статуса наших радника имајући у виду нове одредбе закона о раду, дужина радног стажа наших запослених, а услед преласка у ново предузеће. Анализира се уредба владе којом је формирано ново предузеће у циљу заштите основних права радника .

Покренуте теме ће бити детаљно сагледане уз правну помоћ најjачег Синдиката у Србији, ССС . Правна помоћ је затражена и у случају одбијања новчаних средстава запосленима у виду чланарине за синдикат који су напустили, за овај случај приложена је комплетна документација (исписнице и извештај финансијске службе предузећа). Такође се ради на заштити права радника који су без основа оштећени у предходном периоду. Све ове теме биће покренуте и у разговору са новим руководством предузећа.

Представици најјачег Синдиката у Србији - Самосталног Синдиката Србије учествоваће у разговорима са послодавцем.

Утисак свих учесника састанка је да наше предузеће са новом енергијом улази у важан период развоја друштва..

 

 

ССЕТВ оснива касу узајамне помоћи

ССЕТВ је покренуо иницијативу за оснивање Касе узајамне помоћи.

Ускоро ћемо вас информисати о свим детаљима и тачним датумом почетка рада Касе.

У припреми су Правилник Касе узајамне помоћи ССЕТВ и приступница, који ће бити објављени на овим странама, тако да ћете имати могућност да се ОН ЛИНЕ информишете и евентуално приступите Каси.

Оно што је сигурно, јесте да чланови касе узајамне помоћи ССЕТВ могу бити како чланови нашег синдиката, тако и сви запослени у нашем предузећу.

 

 

Синдикална помоћ школској деци чланова ССЕТВ

ССЕТВ синдикат разматра могућност пружања новчане помоћи за школску децу (ученике и студенте) својих чланова.

Да бисмо ову акцију спровели што успешније и брже, потребно је ажурирање података о броју деце, како би утврдили износе и динамику пружања помоћи. Заинтересовани чланови могу податке о својој деци послати на е-маил синдиката, предати свом непосредном руководиоцу, или лично доћи у Бараку и предати податке колеги Јовану Златановићу, потпредседнику ССЕТВ.

 

Подаци који су потребни:

-име и презиме родитеља (члана синдиката; матични број ЕТВ)
-име детета
-датум, месец и година рођења
-школа (основна, седња, факултет (име школе))



У зависности од броја заинтересованих и расположивих новчаних средстава, усвојићемо износе и динамику исплате, о чему ћемо вас обавестити преко ових страна.

Образац за пријаву за помоћ можете преузети овде.

Образац можете попунити и у електронској форми послати на е-маил секретаријата синдиката, или га одштампаног и попуњемог предати у Бараци, колеги Јовану Златановићу, потпредседнику синдиката.

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs