Правилник о раду

ПРАВИЛНИК О РАДУ

На основу овлашћења УО ЈП ’’ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ’’ и Закона о раду, Директор ЈП ’’ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ’’, дана 28.09.2010. године доноси и прописује:


ПРАВИЛНИК О РАДУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.
Овим Правилником о раду (у даљем тексту: Правилник) у складу са Законом о раду (у даљем тексту: Закон), уз уважавање специфичности услова и организације рада и интереса запослених у Јавном предузећу за управљање емисионом инфраструктуром ’’ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ’’, Београд, (у даљем тексту: Послодавац) уређују се права, обавезе и одговорности запослених и послодавца из области рада и радних односа, као и међусобни односи учесника овог Правилника.

Опширније...

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs