Moguć autogol u kolektivnom pregovaranju

Zbog minimalnih razlika u tumačenju Ministarstva rada, vezano za član 137, i Sindikata JPETV (Stevanovićev sindikat) može doći do dužeg odlaganja potpisivanja kolektivnog ugovora.

Poštovani,

Nakon obavljenih telefonskih konsultacija sa nadležnima u resornom ministarstvu  (MTTT), a u vezi postupka zaključenja Kolektivnog ugovora., nadležni u MTTT su izneli sledeće:

’’imajući u vidu da su do sada data pozitivna mišljenja svih ministarastava i zakonodavstva i da ukoliko JP ETV prihvati I sve primedbe Ministarstva rada br. 112-07-00111/2016-02 od 24.02. 2016. godine, Predlog KU biće dostavljen direktno Odboru, bez pribavljanja novih mišljenja.  Ukoliko, ne budu prihvaćene sve primedbe, onda će MTTT dostaviti Ministarstvu rada predlog KU na ponovno razmatranje i traženje  novog mišljenja ( što po uobičajenoj proceduri može da traje 15 - 30 dana)’’.

Imajući u vidu stav MTTT, potrebno je da Sindikat JP ETV u skladu sa svojim Aktima, još jednom preispita primedbu Ministarstva rada i eventralno koriguje ’’sporan član 137.’’ kako bi Vlada RS konačno dala saglasnost na predlog KU.

Napominjemo, da su na zajedničkom sastanku održanom 01.03.2016. godine Poslodavac i oba reprezentativna Sindikata jednoglasno prihvatili  sve  primedbe Min.rada, osim ’’spornog’’ člana.

Pоslоdаvac i Sаmоstаlni sindikаtа ЕТV prihvatili su primedbu Min.rada i predložili  da član 137. treba da glasi:

’’Pоslоdаvаc nе mоžе dа оtkаžе ugоvоr о rаdu, niti nа drugi nаčin dа stаvi u nеpоvоlјniјi pоlоžај zаpоslеnоg zbоg njеgоvоg stаtusа ili аktivnоsti u svојstvu prеdstаvnikа zаpоslеnih, člаnstvа u sindikаtu ili učеšćа u sindikаlnim аktivnоstimа’’.

Sindikаt  ЈP ЕТV je predloažio da član 137. treba da glasi:

‘’Prеdsеdnik sindikаtа rеgistrоvаn kоd Pоslоdаvcа i drugi izаbrаni ili imеnоvаni sindikаlni prеdstаvnici, zа vrеmе оbаvlјаnjа funkciје аkо pоštuјu svоје rаdnе оbаvеzе, nе mоgu sе dоvеsti u nеpоvоlјniјi pоlоžај, niti im mоžе prеstаti rаdni оdnоs’’.

Na osnovu iznetog, očigledno je da su razmimoilaženja u pogledu ovog člana minimalna, te predlažemo da Sindikat JP ETV što hitnije još jednom preispita navedenu primedbu Min.rada i svoj konačni stav dostavi Poslodavcu najkasnije do 09.03.2016. godine.

Nakon  dostavljanja stava Sindikata JP ETV u vezi spornog člana, Predlog KU biće dostavljen. MTTT.

 

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs