Važnost kolektivnog ugovora

Cilj praktikovanja socijalnog dijaloga, što se sve češće koristi kao izraz u zemljama šampionima ovakvog procesa, jeste postizanje kompromisa o sadržaju, dinamici i, sa aspekta sindikata najznačajnijoj stavci, socijalnoj ceni ekonomskih i društvenih promena.


Prihvatanje i svest da se svi nalaze na zajedničkom putu, te da se i pored razlika mogu pronaći rešenja, čini sindikat partnerom u ovom procesu .
Bez socijalnog i građanskog dijaloga nije moguće uspostaviti konsenzus i napraviti okvir za svako pregovaračko poglavlje i ispuniti visoke standarde i zahtevnu proceduru koja se očekuje od svake zemlje.
Brojni su  razlozi zbog kojih je socijalni dijalog u Srbiji, iako je uspostavljena određena dinamika susreta socijalnih partnera, na samom početku, što rezultira da se veliki broj zakona donosi po hitnoj proceduri, bez saglasnosti i konsultacija i uz izrazitu neravnomernost i disbalans socijalnih partnera.
To što je dijalog fiktivan sa nedovoljnim rezultatima i što se uglavnom realizuje u iznudici, o čemu potvrđuje i broj zaključenih kolektivnih ugovora u realnom sektoru, ne bi trebalo da znači napuštanje modela socijalnog dijaloga, „kopanje rovova“ i ulazak u fazu stalnih sukoba.
U slučaju dijaloga, ravnopravnog i argumentovanog, socijalna cena je mnogo manja, a participativna demokratija, pravo na informisanje i učestvovanje se u punom smislu mogu realizovati. Ovo su sve mišljenja naših eksperata u kolektivnom pregovaranju, odnosno socijalnom dijalogu, Kolektivni ugovor je jedini  i još jednom ponavljamo jedini način da svi zaposleni zaštite i po njemu definišu svoja radna prava u JP ETV.

 


Za to molimo sve zaposlene da u jednoj radnoj atmosferi i bez ucena završimo ovaj posao, kako dolikuje jednoj ozbiljnoj firmi koja beleži izuzetne uspehe i dostignuća sa novim tehnologijama i pre predviđenih rokova završava izuzetno složene poslove. Takvi rezultati  na ovim prostorima nisu zabeleženi. Da se neprovlačimo kroz medije i budemo predmet pošalica ljudi koji su radili ovaj posao i koji ga dobro razumeju, što bi naši eksperti iz Saveza, Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSSS i Duško Vuković, podpredsednik SSSS, rekli  da „kopamo rovove“ sami sebi.
Našim rezultatima su se divili i hvalili progres i dinamiku radova stručnjaci sa svih meredijana, a i kako smo bili pioniri u razvoju nove tehnologije SFN-a, sami projektovali zaštitu  IT Sistema, razvijanje IT Sistema sa pripadajućom opremom, projektovanje i realizaciju mikrotalasnih veza, monitoring, exo kancelaciju – za koju su mnogi eksperti iz zemalja koje su razvijale hardver i softver za SFN skeptično klimali glavom  … probili smo sve te zidove i pobedili, bilo bi žalosno da kao pobednici sami sebe  dovedemo u situaciju da napravimo nekoliko koraka unazad i da sav mukotrpni rad i stručnost dovedemo u pitanje!
Davali smo na taj način inpute mnogim kompanijama koji su zahvaljujući implementaciji opreme u JP ETV korigovali i razvijali svoju opremu prema našim primedbama i sugestijama, i moramo reći da su svi oni postali bolje kompanije  sa kvalitetnijim proizvodom, a naši eksperti u firmi su značajno proširili svoja znanja i usvojili i unapredili novu tehnologiju.


Zbog toga mislimo da zajednički dogovor - kuću gradi jedino rešenje za sve zaposlene i na tome ćemo uvek insistirati, boriti se i zalagati.
Što se tiče rukovodstva, uvek postoje razmimoilaženja u stavovima koje Rukovodstvu nalaže Vlada Srbije i koji su često rigorozni u stavovima koje zastupa sindikat. Naravno sindikat je tu i bori se maksimalno za sva prava radnika upravo socijalnim dijalogom sa rukovodstvom i  na taj način postigne kompromis, naime  ne prođe ceo stav Sindikata  ali ni Rukovodstva, pa čak se u određenim slučajevima konfrontiramo svi zajedno sa službenicima Vlade Srbije ( npr. pitanje dnevnica, radnog vremena, preraspodele radnog vremena…).


Zaključak: dragi zaposleni sve je stvar kompromisa, i to je jedino racionalno rešenje koje će nam omogućiti bolje sutra i nas kao savremenom firmu održati u okvirima tržišnog poslovanja, što po kvalitetu opreme i stručnom kadru i zaslužujemo svi zajedno.
Mnogo više na ovu temu ćemo saznati i na skupštini zakazanoj 11.04.2016.u 10.h i molim zaposlene JP ETV-a da se maksimalno odazovu skupštini i zajedničkom druženju i jednom interaktivnom razgovoru sa gostima steknu jasniju sliku o kolektivnom pregovaranju, novom Zakonu o radu i budućnosti naše firme.

 

sekretarijat SS ETV

 

 

 

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs