Kolektivni ugovor JP ETV u praksi

Колективни уговор ЈП ''Емисиона техника и везе'' бр. 2445/16 од 27.06.2016. године, ступио на снагу дана 07.07.2016. године.

 

Измене у раду већ осећају запослени и на њих смо приморани под утицајем строгих законских оквира са једне стране и представникa ревизорских институција са друге стране, који сe у овом тренутку воде начелима стогих и рестриктивних закона о раду и финансијском пословању.

Очекујемо повећање плата пре свега за категорије техничара које ће ублажити и анулирати негативни финансијски ефекат, мислимо пре свега на техничаре у сменама. И у наступајућем периоду се надамо даљој тенденцији раста плата кроз вредност основног коефицијента али и кроз напредовање у служби, што треба у будућности да буде основ за финансијски бољитак сваког од нас запослених.

Чланом 52. КУ предвиђено да се образује Одбор за безбедност и здравље на раду, наш представник ће бити Зоран Тривић.

Чланом 144. КУ предвиђено да се у року од 15 дана од дана ступања на снагу  КУ формира Одбор за  праћење примене и тумачења КУ, наш представник ће бити Александар Ђорђевић а због специфичности посла и теренског рада његов заменик ће бити Предраг Королија.

Прелазни период ка новој систематизацији је увек тежак и очекују нас новине ( неке смо почели да примењујемо, неке ћемо тек почети), али без обзира на све очекујемо да ћемо их успешно савладати и радити као савремено телекомуникационо предузеће. У томе ће нам помоћи стрпљење, не би требало имати страх за будућности наше фирме, већ би требало имати свест о томе да се све ово управо и ради да би опстали као фирма на тржишту и успешно пословали.

секретаријат СС ЕТВ

 

 

 

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs