Nove odluke Direktora JP ETV u skladu sa kolektivnim ugovorom

Ово су одлуке које је донео Директор предузећа у складу са Колективним уговором бр. 2445/16 од 27.06.2016. године а које се односе на распоред радног времена, прерасподелу радног времена и на накнаду трошкова за исхрану за време рада и боравка на терену.

 

Приликом доношења наведених Одлука, разматран је и Предлог Комисије од 30.06.2016. године. Решењем бр. 1014/16 од 18.03.2016. године именована је Комисија у чијем су саставу представници репрезентативних синдиката и представници послодавца. Чланови нашег Самосталног Синдиката који су били у комисији су Драгослав Михаиловић и Зоран Завишић ( њихове замене су Александар Ђорђевић и Славољуб Рашић). Комисија је у периоду од 18.03.2016. до 30.06.2016. године на више састанака разматрала начин евидентирања радног времена и начин рада запослених на емисионим станицама и доставила свој предлог Директору 30.06.2016. године. Ово је веома битно јер запослени у овом тренутку највише ове промене осећају.

Odluka o naknadi troškova za ishranu za vreme rada i boravka na terenu (PDF 478kb)

Odluka o preraspodeli radnog vremena (PDF 532kb)

Odluka o rasporedu radnog vremena (PDF 534kb)

 

секретаријат СС ЕТВ

 

 

 

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs