Колективни уговор

Privode se kraju pregovori o kolektivnom ugovoru JP ETV

Na sastancima održanim 7. i 9.10.2015. uspešno je usaglašen najveći deo konačnog teksta Kolektivnog ugovora JP ETV , preko 90 odsto radnog materijala.

Sastanku koji je održan 7.10 .2015. pored predstavnika poslovodstva , našeg reprezentativnog sindikata i drugog sindikata, prisustvovali su i predstavnici zaposlenih na našim emisionim stanicama , sa statusom posmatrača. Опширније...

Istina o kolektivnom pregovaranju

Otvoreno pismo svim zaposlenima u JP ETV,
povodom neistina Zorana Stevanovića o našem sindikatu

Zorane Stevanoviću , neka ti služi na čast ,ako ti to uopšte imaš , sve ono neistinito i prljavo što si o Samostalnom Sindikatu JP ETV objavio na svom sajtu . Ti NAS (!) nazivaš poslušnicima poslovodstva , ti poslušniče, desna ruko i saradniče poslovodstva koje je upropastilo ETV - Homana , Ćurčićke , Krasojevićke, Mirka Vujuća....

Vrlo dobro znaš , kao i svi zaposleni u ETV , kako je nastao naš Samostalni Sindikat . Stvorili smo ga iz revolta zbog strahovlade , malverzacija , upropašćavanja preduzeća i apsolutne marginalizacije sektora tehnike od strane tadašnjeg rukovodstva čiji si poslušnik bio ti ,Zorane Stevanoviću, tada predsedniče sindikata u kojem smo bili svi mi . Naravno da smo taj nazovi sindikat , direktorovu transmisiju, napustili i ne plašeći se tvog gazde ,tadašnjeg direktora,osnovali naš Samostalni Sindikat , ne plašeći se posledica za koje smo znali da će se desiti. Odmazda je usledila munjevito. Naš predsednik je odmah, zbog beznačajnog prekršaja, dobio otkaz od tvog gazde, direktora Vladimira Homana. Svi naši članovi su šikanirani , svi to znaju - prećeno nam je, doslovno svi smo pojedinačno i zvanično pozivani telefonom iz, po zlu čuvenog kabineta tadašnjeg direktora, tvog gazde .

Naravno da si i ti dao svoj doprinos u tome , u dosluhu sa direktorovim ljudima u odgovarajućim službama , bezobrazno , pokvarenjački i protivzakonito si prisvajao članarinu  (i do dan danas je nisi vratio !) kolegama koji su regularno, po svim propisima i sa odgovarajućom dokumentacijom , napustili do tada zajednički sindikat i pristupili našem Samostalnom sindikatu , a to je – većina zaposlenih u ETV.

Mi smo,Zorane Stevanoviću , javno digli glas protiv tvojih gazda ,onih koji su od izuzetno perspektivnog preduzeća raznim mahinacijama stvorili preduzeće sa gubitkom od 4 miliona evra (vraćajući privatniku menicu od milion evra , ne naplaćujući emitovanje na 130 naših emisionih lokacija...) a o organizovanju i zataškavanju bezočne krađe 20 tona nafte na Deli Jovanu da sada i ne govorimo - progovorili smo o tome odmah, na našoj Osnivačkoj skupštini i zbog toga snosili posledice. Ponosni smo na svoje delovanje kojem je za pravo dala Vlada Republike Srbije - smenivši zbog mahinacija i krimanala tvog gazdu ,direktora JP ETV ,Vladimira Homana , a ti si ,Zorane Stevanoviću ,na dan kada ga Vlada Republike Srbije smenjuje , uputio zvanični dopis Ministarstvu u kojem ga braniš. I objavio taj dokument na sajtu tvog sindikata , na istom sajtu na kojem sad prljavo i neistinito pišeš o nama, nazivajući nas poslušnicima rukovodstva ! Vidiš , Zorane , vremena su se promenila. Sadašnjam ETV-u , koji nije Homanov, pružena je šansa. Ove godine je završen ogroman posao i za ETV i za našu državu, uspešno i pre roka izvršena je digitalizacija u Republici Srbiji . Visoko ceneći sve u Tehnici koji su u tom poslu dali doprinos i ne razdvajajući nas , ukazujemo ti na činjenicu da je među inženjerima i tehničarima koji su taj grandiozni zadatak uspešno izvršili noseći najveći teret , najviše bilo članova našeg Samostalnog Sindikata. Zbog pokazanih rezultata , a ne zato što su članovi našeg sindikata kako ti podlo pišeš, rukovodstvo ETV-a im je ukazalo poverenje i postavilo ih, u novoj organizaciji, na veliki broj rukovodećih mesta. Na njima je da ukazano poverenje opravdaju. Što se tiče neistina i podlog podmetanja o nekakvoj, tobožnjoj „kolaboraciji“ našeg sindikata sa poslovodstvom (a na štetu zaposlenih) zato što smo nastavili pregovore o Kolektivnom ugovoru ne pristavši na tvoje izmeštanje pregovora van ETV-a, (čime bi se pregovori odužili sa neizvesnim rokom završetka) – tek tu pokazuješ koliko je neistinito i prljavo to što si objavio na sajtu, jer : NA SVIM TIM SASTANCIMA UČESTVUJEŠ TI ILI TVOJ POMOĆNIK TODIĆ, ILI OBOJICA! Zapisnici sa sastanaka na kojima se pregovara o Kolektivnom ugovoru i kojima, suprotno onome što tvrdiš, uredno prisustvuješ i sarađuješ, dostupni su svim zaposlenima u JP ETV - kolegama i koleginicama nedovoljno obaveštenim i zabrinutim, (što je duboko ljudski), a kojima ti svojim mešetarenjem i neistinama pokušavaš da manipulišeš predstavlajući se kao borac za njih a u stvari za sebe i svoj privatni sindikat, što je - duboko neljudski i govori sve o tebi.

Nije tačno da Samostalni sindikat vodi tajne sastanke sa rukovodstvom JP Emisione tehnije i veza.
Tačno je da predstavnici Samostalnog sindikata zajedno sa poslovodstvom i drugim sindikatom u Emisionoj tehnici traže načine za veca prava zaposlenjih u skladu sa zakonom, odnosno i više od toga, što je moguće urediti opštim aktom kod poslodavca. Tačno je da Samostalni sindikat uporno traži poštovanje Zakona o radu i drugih pozitivnih zakonskih propisa i povoljnijih rešenja za sve zaposlene u Emisionoj tehnici i vezama. Cilj je Samostalnog sindikata da zaposleni imaju dobar Kolektivni ugovor kod poslodavca, a ne pravilnik o radu, te o bilo kakvim kontaktima sa poslovodstvom od strane Samostalnog sindikata ne može biti reči, odnosno to nije istina.
Nije tačno da je miritelj upozorio predstavnike Samostalnog sindikata da treba da budu na strani zaposlenih, a ne poslodavca???
Tačno je da je miritelj ukazao i predložio da sindikati usaglase svoje predloge i stavove u vezi kolektivnog ugovora, a nesporno je da miritelj nema ovlašćenje da UPOZORAVA predstavnike bilo kog sindikata u ovom slučaju kako se navodi u spornom dopisu, predstavnike Samostalnog sindikata???
Nije tačno da je sastanak sa poslovodstvom održan dana 23.09.2015. godine.
Tačno je da je toga dana održan sastanak u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Beograda ul. Dečanska br. 14. sala na drugom spratu, na kome su pristustvovali predstavnici Samostalnog sindikata Emisione tehnike i veza i Sindikata Emisione tehnike i veza.
Tačno je da je dana 24.09.2015. godine održan sastanak sa poslovodstvom preduzeća u prostorijama Emisione tehnike i veza, na kome su pozvani predstavnici oba sindikata.
Tačno je da je predstavnik Sindikata emisione tehnike i veza kasnio na sastanak oko 1 sat, iako je uredno pozvan kao i ostali, te da je sastanak počeo bez njegovog prisustva.
Tačno je da su predstavnici Samostalnog sindikata prihvatili član 4. i 5 predloga poslovodstva koji je u skladu sa Zakonom o radu i to članom 24. stavom 4. a koji navodi da Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova donosi nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca. Tražiti mišljenje sindikata u nekakvom roku je suprotno zakonu,istine radi može se tražiti, nije zabranjeno zakonom, ali pregovori su otvoreni, još traju, te se mogu ukoliko članstvo Samostalnog sindikata insistira da poslovodstvo traži mišljenje od sindikata, može insistirati i na tome u progovorima. Ništa nije utvrđeno i pregovori oko zaključenja kolektivnog ugovora još uvek traju, pa se sve sugestije našeg članstva mogu uzeti u razmatranje i prihvatiti. Dakle stav Samostalnog sindikata po ovom članu je u skladu sa Zakonom o radu.
Tačno je da su predstavnici Samostalnog sindikata prihvatili član 5. Predloga poslodavca koji je u stavu 1. gotovo isti kao i predlog sindikata, te govori o slobodnim radnim mestima.Član 5. stav 2. govori i internom konkursu za popunu upražnjenog radnog mesta.
Tačno je da je Zakonom o državnim službenicima predviđena mogućnost raspisivanja internog konkursa i radni odnos se zasniva Rešenjem, te je činjenica da nema Aneksa ugovora, odnosno u ovom slučaju premeštaja zaposlenog. Shodno odredbama zakona, radni odnos zasniva se primenom Zakona o radu odnosno ugovorom o radu i poslodavac ima mogućnost da zaposlenog premesti sa jednog na drugo radno mesto, dostavljanjem Aneksa ugovora o radu. Kao i u svim slučajevima i odredbama kolektivnog ugovora Samostalni sindikat će se zalagati za veća prava zaposlenih od odredbi Zakona o radu, a ne umanjivanjem navedenih prava iz radnog odnosa. Svi zaposleni u JP Emisionoj tehnici i vezama mogu biti uvereni da Samostalni sindikat neće izneveriti njihova očekivanja i da će sve učiniti da imamo dobar i kvalitetan Kolektivni ugovor kod poslodavca koji bi u mnogome poboljšao položaj zaposlenih. Sve primedbe i zahtevi članstva koji se tiču kolektivnog ugovora, mogu se dostaviti predstavnicima Samostalnog sindikata, biće razmotreni i mogu se uvrstiti u odredbe ugovora, jer su pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca još uvek u toku.

Takođe ističemo i da imamo odličnu saradnju sa G- dinom Kuka Milanom,diplomiranim pravnikom sa položenim pravosudnim ispitom,Sekretarom sindikata saobraćaja i veza Beograda, koji nesebično pomaže Samostalnom sindikatu Emisione tehnike i veza i to od Osnivačke skupštine sindikata. Milan Kuka od osnivanja Samostalnog sindikata nije dobio ni jedan jedini dinar od Samostalnog sindikata Emisione tehnike i veza, a članarina Samostalnog sindikata Emisione tehnike i veza uplaćivana je shodno Statutu Saveza samostalnih sindikata Srbije, odnosno 50% je ostajalo sindikalnoj organizaciji, a 50% je uplaćivano višim organima sindikata i to Republičkom odboru i Savezu samostalnih sindikata Beograda.

 

 

 

 

 

 

Obaveštenje - nastavak kolektivnog pregovaranja

Nastavak pregovora o kolektivnom ugovoru.
Pročitajte detaljnije.

 

 

 

 

 

 

Odgovor Ministarstvu - rad po dogovoru

Poštovani,

U skladu sa dogovorom u Ministarstvu na sastanku koji je održan 22. septembra 13h u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ulica Pariska 7, Samostalni Sindikat JP ETV, Sindikat JP ETV  i Poslodavac nastavili su usaglašavanje teksta Kolektivnog ugovora.

Опширније...

Mi nastavljamo pregovore o kolektivnom ugovoru

Mi nastavljamo pregovore o kolektivnom ugovoru.
Pročitajte detaljnije ovde.

 

 

 

 

 

 

Raspored rada na donošenju kolektivnog ugovora

Na osnovu molbe profesora Kulića koji vodi kolektivne pregovore dogovoreno je da se sindikati i rukovodstvo u naredna tri dana dogovore oko predloga kolektivnog ugovora.

 

 

 

 

Опширније...

Молба запосленима ЈП ЕТВ да узму учешћа у креирању колективног уговора

Još jednom bih zamolio sve zaposlene u JP ETV da aktivno učestvuju u primedbma na kolektivni ugovor kako bi on bio još bolji i sa što manje grešaka i naravno povoljniji za sve zaposlene. Ovaj kolektivni ugovor za koji pregovaranje počinje 01.09.2015. će definisati vaš rad i položaj u firmi te je jako bitan, jer samim tim određuje na neki naćin i vašu budućnost.

 

 

 

 

Састанак са руководством ЈП ЕТВ

Rukovodstvo Samostastalnog sindikata JP ETV je imalo sastanak sa rukovodstvom ETV-a povodom primedbi na predlog kolektivnog ugovora od strane stručnih službi. Na sastanku nisu prisustvovali članovi sindikata JP ETV, zbog godišnjih odmora a nisu poslali adekvatne zamene  - što je neozbiljno.
U početku je sastanak bio pravo bojno polje. Kasnije je utvrđeno da su primedbe uglavnom terminološke, možda par članova treba ispraviti. Stručne službe JP ETV će po dogovoru dostaviti konkretne zamerke a mi ćemo ih proanalizirati i saglasiti se ili ne. Takođe naš ekspert iz pitanja kolektivnih ugovora Milan Kuka ( član Rukovodstva saveza Samostalnih Sindikata) će analizirati primedbe i aktivno učestvovati u izradu kolektivog ugovora.
Takođe Rukovodstvo JP ETV je obećalo da ćemo se oko članova koji budu usaglašeni svi zajedno boriti da budu u kolektivnom ugovoru.

 

 

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs