Колективни уговор

Извештај синдиката са примедбама и предлогом КУ - 10.08.2015

Стручне службе ЈП ЕТВ након разматрања текста Предлога Колективног уговора бр. 2546/15 од 27.05.2015.године, достављају сугестије и предлоге за додатно разматрање текста Предлога, а ради усаглашавања ставова и израде коначног текста Предлога КУ, који ће бити достављен ресорном Министарству до 01.09.2015.године. Текст у целини можете прочитати овде.

 

 

Колективни уговор - преговарање - 07.08.2015

Održaće se zajednički sastanak na kome će se razmatrati tekst predloga Kolektivnog ugovora koji je Sindikat JP ETV dostavio Ministarstvu.

Imajući u vidu  predlog  Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija br. 112-07-00011/2015-07 od 29.07.2015. godine, održaće se zajednički sastanak i ponovo razmotriti predlog KU i usaglasiti stavove kako bi dostavili konačan tekst Kolektivnog ugovora Ministarstvu, najkasnije do 01.09.2015. godine.

Sastanak će se održati u sredu, 12.08.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u direkciji ETV-a, Jovana Ristića br.1. Ministarstvo Trgovine, Turizma i Telekomunikacija ( sa potpisom Državnog Sekretara Tatjane Matić) je poslalo dopis u kome se traži da se tekst kolektivnog ugovora usaglasi najkasnije do prvog septembra 2015 godine. Ukoliko se tekst kolektivnog ugovora ne usaglasi i ne pošalje nova verzija, radnim materijalom će se smatrati Predlog kolektivnog ugovora za JP emisiona Tehnika i Veze br. 2546/15 od 27. maja 2015. godine.

 

 

Предлог колективног уговора - 07.08.2015

Овај текст Предлога Колективног уговора је усаглашен 25.05.2015. године. С обзиром на нову систематизацију и примедбе стручних служби ЕТВ, предлог колективног уговора претпеће извесне измене у складу са договором два синдиката и руководства ЈП ЕТВ.

Ову радну верзију можете преузети овде.

 

 

 

Oдговор Министарства трговине, туризма и телекомуникација 29.07.2015

Одговор Министарства трговине, туризма и телекомуникација на предлог Колективног уговора бр.2546/15 од 27.05.2015. можете прочитати овде.

 

 

 

 

Колективни уговор - информација 28.07.2015.

Синдикат ЈП ЕТВ је самостално и без договора са нашим синдикатом тј. СС ЈП ЕТВ сам упутио министарству допис у коме му је понудио радни документ колективног уговора. Тај колективни уговор је неусаглашен како између 2 синдиката, тако и са руководством. Нису предвиђена будућа средства, реорганизација, није сређено и дефинисано радно време и специфичности рада... Такође нису дефинисана ни радна места као ни будући коефицијенти.

 

Опширније...

Наставак колективног преговарања 05.08.2014.

U postupku smo pregovora sa rukovodstvom o predlogu kolektivnog ugovora. Jedna od najbitnijih stvari na kojoj insistiramo su
prava koja proizilaze iz kontinuiteta sa RTS-om
(veoma bitno zbog minulog rada, novi zakon definiše poslednju firmu u kojoj je zaposleni radio). O toku kolektivnog pregovaranja možete se informisati kod kolege Nikole Dropca, 064/919-21-12

 

 

Примедбе на предлог колективног уговора 20.12.2013

1.    Прва страна испуштен веома важан члан 32/13.
2.    Члан 73. Повећати износ за рад на  дан празника на 120%, за рад у сменама на 35%, прековремени рад на 35%, по основу времена проведеног на раду на 1%.
3.    Члан 80 повећати износ на 75%
4.    Члан 95 – послодавац је дужан уместо послодавац може...
5.    Члан 96 – до 15 година поклон за божић
6.    Члан 106 – преписати члан 175 став 1 тачка 2 и убацити у члан 106.
7.    Нигде ниједан члан није обухватио специфичност посла ЈП ЕТВ-а
8.    Члан 108 обрисати
9.    Члан 122 став 1 тачка 1, брисати директор предлаже, тачка 2 став 1 – убацити да затражи и размотри.
10.    Члан 123 – задњи став брисати, несме бити пословна тајна
11.    Члан 124 – навести и број чланова који ужива заштиту

Ово је сет примедби на прво гледање раније верзије Колективног уговора, следе у даљој анализи испуштене специфичности послова (вредновање) које обављају запослени у ЈП
ЕТВ.
ПРЕДЛОГ НОВОГ ЗАКОНА О РАДУ (преузмите овде)

 

 

Информација 18.12.2013.

Са правном службом Самосталног Синдиката Србије обрађен је предлог Колективног  уговора  (творци  верзије бивше руководство - чланови тада јединог репрезентативног синдиката).

Nацрт Колективног уговора (пре измене спорних чланова - 18.12.2013.) можете преузети са овог линка.

У петак (20.12.2013.) ће бити објављена анализа са спорним  члановима предложеног колективног уговора, и предлог Закона о раду у целини. Такође је одређен рок за мирно решење спора са другим синдикатом око незаконито  присвојених  новчаних средстава, послата Опомена пред тужбу, одређен адвокат у оквиру централе Самосталног Синдиката Србије за даље вођење поступка.

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs