Основан најмасовнији синдикат у ЈП "Емисиона техника и везе"

Новој синдикалној организацији приступила 93 члана, а очекује се учлањење још петнаестак колега. За председника Синдиката изабран инж. Божидар Гутић, а за поверенике: Александар Ђорђевић, инж. Зоран Завишић,дипл. инж. Јован Златановић, Биљана Филиповић, Никола Дробац и Славко Рашић. Чланови Надзорног одбора су: дипл. инж. Небојша Драгић (председник), дипл. инж. Предраг Лазић и Драгослав Михаиловић. Оснивачку скупштину поздравили Ранко Божић и Милан Кука – представници Савеза Самосталних Синдиката Србије.

Дана 24.12.2012. године одржана је Изборна Скупштина Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ према предложеном дневном реду.Скупштини је присуствовало 74 од укупно 93 члана Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“. Као гости Скупштини су присуствовали и госп. Ранко Божић,секретар Гранског Синдиката Србије из синдикалне организације Савеза Самосталних Синдиката Србије и госп. Милан Кука секретар Гранског Синдиката Београда из синдикалне организације Савеза Самосталних Синдиката Србије.

Том приликом госп. Ранко Божић и госп. Милан Кука информисали су Скупштину да смо постали део највеће Синдикалне организације на територији Србије, Савеза Самосталних Синдиката Србије која броји преко 511.000 чланова.Такође понудили су сваку помоћ везану за правна, организациона и тахничка питања. У име Синдикалне организације Београда госп. Милан Кука понудио је једнократну новчану помоћ за једног нашег колегу, члана Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ који је имао тешку операцију на срцу, што је са захвалношћу и прихваћено.

 

Скупштина Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ једногласно, јавним гласањем изабрала је Председништво које чине Председник, Синдикални повереници и Надзорни одбор.

За Председника Самосталног Синдиката „Емисиона Техника и Везе“ изабран је инж.Божидар Гутић док су изабрани повереници Александар Ђорђевић, инж.Зоран Завишић, дипл.инж. Јован Златановић, Биљана Филиповић, Никола Дробац и Славко Рашић. У Надзорни одбор изабрани су дипл.инж. Небојша Драгић, председник, и чланови дипл.инж. Предраг Лазић и Драгослав Михаиловић. На захтев изабраних представника мандат председништва траје шест месеци, после чега ће се чланови Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ изјаснити о поверењу и евентуалном продужењу мантата. Мандат Надзорног одбора траје годину дана.

Чиме ће се бавити нови Синдикат

По тачки 2. Дневног реда Скупштине о циљевима и плану рада Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ присутне чланове у име председништва информисао је Председник Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“.

1. Председништво Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ оформиће радну групу која ће уз стручну правну помоћ Савеза Самосталних Синдиката Србије дефинисати примедбе на поједине чланове предложеног Колективног Уговора.

2. Председништво Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ преко своје стручне радне групе извршиће анализу неопходних инструмената, опреме, резервног материјала и стручних профила у Техници ЕТВ-а а у циљу добијања нових послова на тржишту у условима озбиљне конкуренције која све више јача и све агресивније запоседа поље телекомуникација.

3. Председништво Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“оформиће стручни тим који би се бавио стручном едукацијом постојећих кадрова нужних за обављање низа послова на телекомуникационом пољу а у циљу конкурентности на тржишту. Нови послови, нова радна места

4. Председништво Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ предложиће Пословодству ЈП ЕТВ-а правовремено попуњавање радних места у Техници ЈП ЕТВ-а, која су упражњена природним одливом кадрова из Технике, младим стручним и перспективним кадровима који своју стручност треба да усавршавају уз искусне и стручне кадрове.

5. Председништво Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ предложиће стручним службама ЈП ЕТВ-а да преиспитају постојећи Правилник о изнајмљивању капацитета на емисионим станицама, пре свега у секундарној емисионој мрежи, чиме би се повећао број корисника.

6. Председништво Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ захтеваће од стручних служби ЈП ЕТВ-а да пронађу ефикаснији начин наплате финансијских потраживања од спољних корисника, који су најбогатији људи и фирме у Србији (на пример захтевати бланко меницу). У оквиру 3. Тачке Дневног реда Скупштини Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ обратио се члан Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ колега Милан Николић са питањем да ли ће Председништво нешто предузети у складу са својим могућностима а у циљу добијања информација докле је стигла истрага поводом крађе 20 тона нафте са емисионе станице Дели Јован. У својству госта, Скупштини се обратио и госп. Зоран Стевановић, председник Синдиката ЈП ЕТВ који припада Конфедерацији Синдиката, са покушајем појашњења њихових ставова везаних за усаглашавање Колективног Уговора. И поред различитих ставова дискусија је протекла у коректној и демократској атмосфери пуној уважавања.

 

 

 

 

Тиме су чланови Самосталног Синдаката „Емисиона Техника и Везе“ показали озбиљност и толеранцију што су иначе темељи на којима почива Самостални Синдикат „Емисиона Техника и Везе“

Председник Самосталног Синдиката „Емисиона Техника и Везе“ Инж. Божидар Гутић

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs