Trenutne aktivnosti Saveza Samostalnih Sindikata

Тренутно Савез Самосталних Синдиката Србије ( Београда), учествује у преговорима са представницима Владе Србије о новом Закону о Штрајку. Постоје предлози за измене у односу на стари Закон о Штрајку, у смислу :

1. Врста штрајка

2. Организовање штрајка, у одлуци о ступању у штрајк и самој најави штрајка. Практично помињу се и разрађују ступање у грански штрајк, штрајк за територијалну јединицу (аутономију), локалну самоуправу и штрајк солидарности. Новитети у предлогу су везани и за штрајк упозорења.

3. Тренутно се ради и на обезбеђивању минимума процеса рада током штрајка.

4. Права и обавезе запослених учесника у штрајкачком одбору.

5. Надзор над применом овог закона врши инспекција рада , односно управна инспекција и у томе смислу има промена.

6. Постоје предлози и у смислу казнених одредби у смислу новчаних казни, арбитражи, ако се непоступи по решењу инспектора ...

И на јкрају да подсетимо по Филаделфијској декларацији из 1944 године одржана је међународна конференција која је редефинисала циљеве и дефинисала следећа начела:

1. Рад није роба

2. Слобода изражавања и слобода удруживања битне су за развој

3. Сиромаштво било где у свету представља претњу напретком целом свету

4. Сви људи, без обзира на расу, националност, веру или пол имају право да следе свој пут ка материјалном благостању и духовном напретку у условима слободе и достојанства, и да остваре право на једнаке могућности Наслањајући се на ова начела, право на синдикално организовање је као основно људско право гарантовано Општом декларацијом Уједињених Нација о људским правима из 1948 године, затим конвенцијама Међународне организације рада, пре свега конвенцијама број 87, 98 и 135, које је Србија ратификовала 2000 године, европском повељом о социјалним правима, уставом наше земље и радним законодавством.

У осталим активостима Савеза нашег Синдиката траже се решенја за дуговања 10 фирми: Галеника, РТВ Бор, Ресавица, Икарбус, Политика АД, ПКБ Корпорација, Јумко, ХИП Петрохемија, ФАП- Фабрика аутомобила Прибија, Трајал. Ове фирме имају укупно 3,5 милијарде евра дуга и има 22000 запослених. Постоје 3 модела за решавање проблема поменутих Фирми:

1. Да се продају до предвиђеног рока

2. Да се уради УППР ТЈ. договор са банкама да се дуговања одложе

3. Да буду продата из стечаја.

 

 

 

Иступница ССЕТВ

Ако сте члан нашег синдиката, а одлучили сте да иступите, иступницу можете преузети
овде
.

Каса узајамне помоћи

За све информације у вези рада Касе узајамне помоћи (КУП), начина приступања каси, узимању позајмица, можете се обратити колеги Драгославу Михаиловићу на телефон 064/8612-892.

Правилник Касе узајамне помоћи и приступницу можете преузети на овој страници.

КУП ССЕТВ

Контакт Инфо

Самостални синдикат
"Емисиона техника и везе Србије"

  • Adresa: 11000 Београд
    Кнеза Вишеслава 88
  • Tel: 064 861 28 16
  • Email: sekretarijat@ssetv.rs
  • Website: http://www.ssetv.rs